Tuoteryhmät
Aikuisten vaatteet (29)
LAHJAKORTTI (9)
Lelut (1)
MOLO KIDS AW19 (125)
MOLO KIDS SS19 (128)
OUTLET (916)
VANS & MOLO KIDS (14)
Vauvat-> (358)
Pikkutytöt-> (1953)
Tytöt-> (95)
Pikkupojat-> (914)
Pojat-> (99)
Sisustus-> (7)
Valmistajat
Uutta lisää
Mini Rodini  Kravatti Ritzratz
Mini Rodini Kravatti Ritzratz
22,00€
Pikahaku
 
Käytä hakusanoja löytääksesi etsimäsi tuote.
Tarkennettu haku
Paytrail
Tietosuoja

 Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
Eu:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR 2016/679

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Jeriika
Savikontie 89
38470 Sastamala
Puhelin: 040 586 0399
Sähköposti: asiakaspalvelu@jeriika.fi
Y-tunnus 1504252-9

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jeriikan henkilökunta
Puhelin: 040 586 0399
Sähköposti: asiakaspalvelu@jeriika.fi

3. Rekisterin nimi

Jeriikan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa asiakkaiden tilausten käsittely, toimittaminen ja arkistointi  sekä asiakassuhteen hoitaminen, hallinta ja kehittäminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan sekä lakisääteisiin velvoitteisiin.  Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää Jeriikan toiminnan kehittämiseen, tuotteiden tarjoamiseen, myymiseen, markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin liittyen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei käytetä markkinointiin ilman asiakkaan hyväksyntää.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Jeriikalla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Jeriikan asiakaspalveluun, sähköpostise asiakaspalvelu@jeriika.fi.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

-Asiakkaan etu- ja sukunimi
- Sähköpostiosoite
- Postiosoite
- Puhelinnumero
- Tiedot käsitellyistä tilauksista
- Tilausten mahdolliset Postin seurantatiedot

Verkkokauppaan rekisteröityneeltä asiakkaalta lisäksi:

- Käyttäjätunnus
- Salasana
- Asiakasnumero

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä ovat asiakkaan palveluun rekisteröityessä antamat tiedot, jotka asiakas itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään sekä asiakkaan kirjallisesti, puhelimitse tai sähköpostilla antamat tiedot asiakkaan pyytäessä lisää tietoa tai ostaessa tuotetta. Evästeillä kerätään tietoa verkkosivuston käytöstä. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Järjestelmän tietoihin pääsevät ainoastaan rekisteriä hoitavat henkilöt sekä näiden lisäksi tarvittaessa myös tietojärjestelmien ylläpitäjät. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai  kolmansille osapuolille. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan suostumusta.

Asiakkaan ostaessa Jeriikalta tuotteita, on rekisterinpitäjällä oikeus ilmoittaa tilauksen käsittelyyn tarvittavat asiakkaan tiedot yhteisyökumppaneille. Näitä ovat: 
  - kuljetusyritykset, jotka kuljettavat tilaukset 
  - tilitoimisto, joka hoitaa lakisääteisen kirjanpidon
  - maksunvälittäjä, joka vastaanottaa tilauksesi maksun

8.Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot käsitellään luottamuksellisina. Henkilötietoja sisältävät aineistot säilytetään lukituissa tiloissa. Henkilötietoja sisältävä palvelin on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsee ja niitä ovat oikeutettu käyttämään vain rekisteriasioista vastaava henkilö tai hänen pyynnöstä tehtäviin valtuutetut IT-henkilöt. Tietokantojen ja järjestelmien tapahtumat rekisteröityvät rekisterinpitäjän tietokantoihin. Rekisterinpitäjä sekä valtuutetut työntekijät ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta sekä salassapitovelvollisia.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää yritystä käsittelemästä itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ja -mainontaan, sekä markkinointi, ja mielipidetutkimusta varten ilmoittamalla siitä sähköisesti Jeriikan asiakaspalveluun. Uutiskirjeen asiakas tilaa halutessaan kirjautuessaan kauppaan ja valitsemalla Tilaa uutiskirje. Uutiskirjeen voi peruuttaa myös omissa tiedoissa.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä Jeriikan asiakasrekisteriin tallennetut tiedot sekä oikaista virheelliset tiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisena rekisterinpitäjälle.

11. Tietojen korjaaminen, säilytysaika ja poistaminen

Asiakas voi korjata perustietojaan ollessaan kirjautuneena sisään. Asiakas itse vastaa tietojen oikeellisuudesta ja Jeriika voi oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan tietoja, jotka ovat puutteellisia, virheellisia tai vanhentuneita. Jeriika ei tarkista ulkopuolisista lähteistä tietojen oikeellisuutta.

Asiakkaan pyynnöstä tiedot voidaan poistaa rekisteristä, pyyntö pitää esittää kirjallisena. Tämä voidaan tehdä vain siinä tapauksessa, että meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi säilytystä/käsittelyä. Kirjanpitoaineistoissa tiedot säilytetään kuusi vuotta. Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille.

Etusivulle